onsdag 16. februar 2011

App tip - 'Sounds Right' frå The British Council


Eit tips til språklærarane der ute. Det finns mange gode webapplikasjonar ein kan nytte i språklæringa. Eg kom tilfeldigvis over appen 'Sounds Right' frå British Council. 

Den ligg som
webapplikasjon, men dei har og utvikla ein iPad app som fungerer veldig fint. 

Eg nytta appen i ein
påbyggingsklasse i internasjonal engelsk. Dei fekk bruke iPaden saman med ei ordbok til å setje saman lydane til ord dei sjølve hadde pluka ut som vanskelege å uttale.

Applikasjonen er gratis og tilgjengeleg i App Store. Andre plattformer og lesebrett er enno berre støtta som webapplikasjon.

Features:

Pure vowels are arranged the same way as in the IPA chart:

- according to mouth shape (left to right, lips wide / round - top to bottom, jaw

closed / open).


Diphthongs are grouped in rows according to their second sound.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar