torsdag 23. desember 2010

Microsoft Mathematics Add-In og Microsoft Mathematics 4.0

Microsoft kom i haust med ein gratis Add-In (Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote) som gjer det mykje smidigare å skrive matematikk i Word, og OneNote i Office 2007. Denne går dessverre ikkje i PowerPoint. I 2010-versjonen derimot har både Word, OneNote og PowerPoint den nye formeleditoren. Mathematics er ikkje berre ein formeleditor. I tillegg til å kunne skrive matematiske uttrykk rimelig enkelt, kan ein også gjere enkle utrekningar og lage grafiske framstillingar - både i 2D og i 3D. Sjå inspirasjonsvideo her. Den heilt ferske Microsoft Mathematics 4.0 gir i tillegg ein grafisk kalkulator som er verdt å prøve ut.

Å skrive matematikk i Word, OneNote og PowerPoint

Eg har no laga mange prøver og løysingsforslag i både Word og PowerPoint ved å bruke Mathematics, og synest dette fungerer bra. I forhold til den gamle formeleditoren er det stor forskjell. Eg får skrive det eg vil, det ser bra ut og det går rimeleg raskt å bruke Mathematics. Compute-funksjonen har eg ikkje brukt så mykje sidan eg stort sett har min gamle Casio kalkulator for hand. Dersom ein derimot ikkje hadde tilgang på ein "ordentleg" kalkulator ville nok dette vere ein nyttig funksjon. Det er også praktisk å kunne setje grafiske framstillingar rett inn i dokumentet utan å måtte innom andre program, mellomlagre osv. Eg har ikkje prøvd å få elevane mine til å skrive matematikk i Word eller OneNote. Dei er vande med å bruke papir og blyant, også i dei andre realfaga. Eg ser derimot føre meg moglegheita for å gi elevane oppgåver, innleveringar og prøver digitalt, slik at dei kan skrive rett inn i dokumentet. Med innlevering i LMS kunne eg rette digitalt og publisere i SkuleArena.

fredag 3. desember 2010

Strategi og handling på E-pedagogsamling i Førde


E-pedagoger og IKT-personer har jobbet med strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT(se forrige post), og vi har diskutert frem mulige tiltak i en handlingsplan som skal komme ut av denne samlingen. Vi har jobbet på ulike Etherpad-dokumenter avhengig av region:

http://samskrive.ndla.no/epedsamling2010 : Program og kommentarer
http://samskrive.ndla.no/workshopsogn: Worshop for Sogn
http://samskrive.ndla.no/workshopsunnfjord : Workshop for Sunnfjord
http://samskrive.ndla.no/workshopnordfjord : Workshop for Nordfjord

Samlingen var veldig nyttig, og det kom tydelig frem at skolene stort sett er igang med ulike tiltak som har med pedaogisk bruk av IKT, men at det mangler formalisering og systematisering av tiltakene. Skolene har stort sett tatt tak i like ting, f.eks. kursing av lærere i verktøy, eller kartlegging av behov hos lærere.

Vi diskuterte blant annet bruk av skolearena og Fronter for registrering av vurdering. Vi diskuterte e-pedagogenes rolle, og hvilke tiltak det er haster mest med å få satt i system på skolene.Mange skoler er igang med å revidere utviklingsplaner for skolen, og slik vil det være nyttig å legge inn arbeidet med en handlingsplan for pedagogisk bruk av IKT inn i arbeidet med utviklingsplanen. Luster VGS har allerede sin handlingsplan klar, den er å finne her. Sett bort ifra at ikke kostnadsoverslag er med, er dette godt strukturert og oversiktelig løsning på en handlingsplan, syns jeg:
https://acrobat.com/app.html#d=5LOADXvUA9Lgojf6ntmFMw