torsdag 26. august 2010

GeoGebra-nytt

Som fersk digital innovatør prioriterte underteikna å delta på den første nordiske GeoGebra-konferansen: Nordic GeoGebra 2010Høgdepunktet var at grunnleggjaren sjølv, Markus Hohenwarter (bilete), var til stades. Vi fekk historia om GeoGebra frå studentarbeid til verdsomspennande pedagogisk verkty, og siste nytt på utviklingsfronten. Kjenner du ikkje GeoGebra? Sjekk ut denne introduksjonsdemonstrasjonen (engelsk).Den neste store oppdateringen av programmet - versjon 4.0 - er rett nok eit års tid fram i tid, men den blir til gjengjeld omfattande. Då blir en fullverdig symbolreknar integrert (wxMaxima), og måten det blir gjort på virka svært lovande. Den grunnleggjande layouten på programmet blir forandra - altså like enkelt som før - og du kan opne symbolreknaren som eige vindauge. Den pedagogiske godbiten virka å være at symbolreknaren er knytt saman med grafikkvindauga. Ein kan med andre ord enkelt visualisere algebra.

Infomasjon frå Norsk GeoGebra-institutt finn du på www.geogebra.no

Bruk denne linken om du vil prøve ut betaversjonen av GeoGebra 4.0 (nedlasting startar automatisk - krev Java).

mandag 16. august 2010

Oppstart

Da er vi i gang. Forrige uke var vi tre digitale innovatørar samla for å leggje eit løp for arbeidet vårt framover.

Første punkt vil vere å snakke med e-pedagogane i fylket, og kanskje ikkje berre finne ut kvar skoen trykkar, men kva sko dei har og kva sko dei ynskjer. Vi tek kontakt med e-pedagogane i kvar vår region, samlar trådar og inviterer til sosial samling i høve impuls-konferansen på Eid vidaregåande skule, 23. og 24. september.

Impuls-konferansen, i regi av fylkeskommunen, er i kjømda. Samanlikna med i fjor, vert det ein noko meir lokal profil. Vi har snakka med kollegar og lærarar vi veit har kasta seg ut i IKT-verda her i fylket, og bedt dei fortelje om erfaringane sine. Nokre sesjonar vil jamvel gje høve til noko eigentrening.

Det neste vi tenkjer å gjere er å samle erfaringer på nett og få fram dei gode døma på pedagogisk bruk av IKT. Til det brukar vi diigo, som er ei teneste for sosiale bokmerkesamlingar. Om nokre veker presenterer vi starten på samlinga.

Vi samlar og deler erfaringar og tankar gjennom året på denne nettsida. Ut september skal vi ha særleg fokus på 'Klasseleing i det digitale klasserommet'.

Kari Elisabeth Aasebø, Lidvar Berge og Albertine Aaberge