fredag 28. januar 2011

BETT - Overveldende inspirerende

BETT er en årlig teknologi og læringsmesse i London. Opplæringsavdelingen og de digitale innovatørene ved S&Fj fylkeskommune tok en tur dit i begynnelsen av januar i år, for å orientere oss og bli inspirert til veien videre.

Det er en overveldende messe. En enorm hall er fylt til randen av produktpresentatører, selgere og representanter fra institusjoner som driver med teknologi og læring. Fra Norge var blant annet ikt-senteret, aschehoug, creaza og cappelendamm representert. Også mange programløsninger for samarbeid mellom skole og hjem ble presentert. Maskinvarer var likevel sterkest representert, med interaktive tavler som mest fremtredende. Det kan nevnes at digitale penner, digitale mikroskop og digital prosjektorer var til utstilling i mange ulike fasonger og størrelser. En rekke 3D printere ble vist frem. Vi hadde nok ventet oss flere versjoner av lesebrettet.

Innen programvare, var særlig språkfag, matematikk og realfag/naturfagene representert. Det var mange eksempler på nettbaserte nettressurser som ligner de vi kjenner fra norske forlag: NDLA, Lokus osv., der tema blir presentert i bolker med oppgaver og oppsummeringer. Andre ressurser viste interessante og nye muligheter for bruk av IKT i opplæringen.

Vi budde saman med den norske delegasjonen av Fronter-tilsette. Fronter vart som kjent kjøpt opp av det internasjonale selskapet Pearson i 2009, men dei var veldig tydelige på at dei framleis vil vere opptekne av å ha eit best mogleg produkt også for oss i Skandinavia. Onsdag kveld inviterte Fronter oss brukarane frå Norge til ei lita kveldsøkt på hotellet. Vi fikk informasjon om oppkjøpet og samtidig ein presentasjon av verktøya Creaza og Kikora som kan integrerast i Fronter.

Creaza har vi hatt høve til å prøve ut gjennom Fronter tidlegare, medan Kikora er ei nyvinning som fekk mange positive kommentarar både på Frontersamlinga og på sjølve Bett-messa. Kort fortalt er Creaza eit presentasjonsprogram med enkel integrasjon av lyd, bilete, video osv, og Kikora er eit matematikkverkty som gir umiddelbare tilbakemeldingar om brukaren er på rett veg i reknestykket sitt. Kikora integrert i Fronter gir læraren i tillegg lett tilgang til oppfølging av eleven ifm lekser og tidsbruk på matematikkoppgåvene. Vi har sjølvsagt bestilt prøvelisens, og ventar i spenning på å få prøve det ut i praksis.

BETT er likevel ikke stedet for å fange opp praktisk pedagogiske og/eller didaktiske nyvinninger. Jørn, innovatør i Akershus Fylkeskommune formulere nettopp dette veldig godt her.

Ellers har også Øyvind Heimset Larsen på Vestlandsforskning skrevet sin rapport her.

Tips fra BETT finner du her (neste innlegg).

Test av Hue HD Webcam

Faktaopplysningar:

Pris 40 euro + 10 euro i frakt.

Vart sendt som rekomandert sending (ingen toll).

Kjøpt på www.huehd.com

Leveringstid ca 1 veke.

Installasjon: Plug and Play (1/2 min).

Det vart stor nysgjerrigheit i heimen då eg kom heim med dette artige design-webcameraet, og eg måtte "gøyme" meg litt på kjøkkenet for å få sitje i fred med den nye duppeditten min. Kona fryktar sjølvsagt at dette er endå eit produkt som vil bli liggjande i den allerede overfylte skuffa med mp3-spelarar, mobilar, klokker med både mobil og tv-funksjon og andre meir eller mindre ubrukelege duppedittar som alle har som fellestrekk at dei er produserte i Kina og kjøpt for ein billeg penge.

Men kanskje er dette endelig noko nyttig?

Kameraet fikk mykje merksemd på BETT-messa og har fått mykje positiv omtale i utanlandske tidsskrift, og eg kjenner at det kriblar litt i kroppen når eg no koblar til usb-ledningen og det blå led-lyset tenner seg ned i nedre del av stativet.

Etter ein smertefri installasjon kan eg allerede begynne å ta bilder frå f.eks "Min datamaskin" og deretter klikke på kamera-ikonet.

Etter dette måtte eg sjølvsagt teste om det fungerte på Facebook, og det gikk utan problem. Fikk tatt nytt profilbilete og laga ein liten presentasjonsvideo. Kamereaet fungerer godt sjølv i dårleg lys og eg er godt nøgd med kvaliteten på bileta den tek av meg (men ser samtidig at eg treng ein hårklipp :-) )

Det følgjer med eigen programvare til filming og for å legge på effektar. Opplevde ein god gammal "bluescreen" ved første gangs testing av effektane, men dette var også den einaste "bug-en" eg registrerte etter 4 timars hardkøyring av produktet. I

Det er veldig greit med fokusringen framme på kamereaet til å justere biletkvaliten på skjermen, og snapshot-knappen på baksida som raskt fangar stillbilete av gjeldande situasjon.

Så måtte videosamtalefunksjonen testast ut. MSN-er einerådande her i barne-/tenåringsfamilien (Skype virkar heilt uaktuelt for mine jenter på 10 og 13 år). Hadde sjølvsagt for gammal versjon av MSN på min nyrenoverte HP NX7000 frå 2003, som eg nyttar som testmaskin av rein nysgjerrigheit. Enda opp med å laste ned ei heil rekkje gratisprodukt frå MSN (Windows Live) og vart sitjande å vente på denne installasjonen i ca 30 min. Dvs, ventetida vart sjølvsagt nytta til å skrive delar av denne artikkelen i ein god gammal versjon av WordPad, sidan Office-pakken førebels ikkje er reinstallert. Det blir den kanskje heller ikkje, sidan eg no i etterkant plutseleg ser at eg via Windows Live har fått tilgang til ein web-basert utgåve av Word. Denne må sjølvsagt testast ut, snarast råd.

Pålogging til den nye MSN gikk greit, og det tok ikkje mange sekundane før eg høyre ein god gammaldags ringetone frå pc-en min. I løpet av to minutt hadde eg hatt videosamtale med begge jentene mine. Dei klaga over at eg såg litt for lys ut i videovinduet, så då måtte jo dette sjølvsagt justerast. Dette gikk greit når eg først fant ut korleis ein gjorde det via MSN.

Neste dag tok eg kamereaet med på skulen, og testa ut korleis det kan brukast som dokumentkamera i kombinasjon med klasseroms-pc og videokanon. Tanken var å heidre ein elev som har løyst ei matteoppgåve på ein forbilledleg måte, ved å rett og slett la hd-kameraet zoome inn kladdeboka hennar. Resultatet ser du her: (trykk gjerne på biletet for å zomme opp litt)


Er strålande fornøgd med å no kunne konstatere at kameraet fungerer fint som dokumentkamera. Programvaren som eg nytta i denne samanhengen er gratis, og heiter "Debut Video Capture Software". Dette programmet oppdaga eg i går, og førsteinntrykket er svært positivt.

Hue Hd Webcam fungerer også overraskande godt til å lage korte filmklipp. Dette vil vi kanskje komme attende til ved eit seinare høve.

Konklusjon: Spring og kjøp. Her er det berre kreativiten som set begrensningar.