torsdag 20. desember 2012

Kva ligg under juletreet til dei digitale innovatørane?

Det vert ikkje jul i heimen før far, mor og born har fått seg nokre nye duppedittar. Her kjem ei oversikt over kva som ligg under treet heime hos Tor Egil og Terje. Hos Tor Egil er gåvene epleprega i år. Han har hatt problem med at borna på to og seks år har lagt beslag på Ipaden hans. Derfor får begge jentene sin eigen Ipad i år. Minstejenta, Nanna, får den nye og spennande Ipad-mini og Ella får den rimelige og gode Ipad 2. Sjølv om det no har komme både Ipad 3 og Ipad 4, er gode gamle Ipad 2 eit flott nettbrett som fungerer til det meste. Stabiliteten er heilt fantastisk, og den startar og fungerer "alltid". Ipad mini har omlag dei same spesifikasjonane som Ipad 2 med unntak av at skjermen er mindre. Prisen er også ganske lik på desse bretta (2 500-2 900 kr). Dersom ein bestiller direkte frå Apple sine nettsider, så kan ein også få inngravert ei flott julehelsing på brettet.

Det nye miniformatet på ca 7-8 tommar er spådd som ein ny bestseljar for nettbretta. Til kona har eg kjøpt ein tv frå Samsung der det følgde med eit enkelt lite nettbrett som blant anna kan nyttast som fjernkontroll. Tv-en vart ved eit uhell opna litt før jul, så då måtte vi på ny jakt etter gåver til fruen. Valet falt denne gangen på ein harddisk. Dette har ho nok bruk for. Ho har sakna å ha tilgang til musikken sin både frå mobil, tv, pc og nettbrett. Derfor har eg investert i ein nettverksharddisk til henne. Sidan ho ymta frampå at ho hadde lyst på dei berømte bøkene Fifty shades så er det muleg at eg supplerer med det nye lesebrettet frå bokhandelen digitalbok.no. Dersom ho gir uttrykk for at ho ikkje er nøgd med desse gåvene, treng ho ei påminning på at ho nettopp har fått seg ein spennande kjøkkenpc.

Barna mine er noko eldre enn barna til Tor Egil. Stine på tolv år klarde å argumentere for at den nye Iphone 5 var eit godt val. Malin som er 15 var litt meir økonomisk og gikk for Ipod 5. Etter nok eit uhell i heimen vart også desse tatt i bruk no like før jul. Jakta på nye gåver er i gang, og dersom far i huset får bestemme desse, så landar vi på denne til Stine og kanskje denne til Malin.

Dersom kona mi les dette innlegget, så finn ho denne modellen øvst på ønskelista mi :-)


fredag 14. desember 2012

Microsoft learning suite - nyttig verktøykasse

Microsoft har samla ein del verktøy i det som dei kallar for "Microsoft learning suite". Her er ymse program som er gratis og tilpassa for lærarar. Du treng ikkje å installere alle, men kan velje dei programma som er mest interessante for deg.

Her kan du laste programma ned.

Pakken inneheld ei rekkje program, og er delt inn fire kategoriar: skape, samarbeid, forsking og undervising.
Moviemaker er ein gamal kjenning for mange. Her kan du lage filmarsnuttar. AutoCollage lagar fine kollasjar raskt, Kodu lagar spel til undervising, Mathematics 4.0 er ein avansert kalkulator og "Worldwide Telescope" lar deg sjå verdsrommet frå alle vinklar og"Interactive classroom" koplar PowerPoint og OneNote.

Eg legg ved ein demonstrasjon frå Microsoft. Den ser på koplinga mellom Partners in learning og Microsoft learning suite. Hugs på at det er ein reklame frå Microsoft, men du ser likevel nokre mulegheiter.


Skjermopptak + OneNote = munnlege presentasjonar?

OneNote er eit godt arbeidsverktøy for både elevar og lærarar, men vi har sakna ein enkel måte å lage undervisingsvideoar i programmet. Dette problemet er ikkje løyst (trur eg), men Community Clips gjer det enklare.

Programmet er lite, og funksjonaliteten er enkel: Du kan ta opp skjermvideoar frå eit program eller eit valt område. Du tek opp muserørsler og innlesing, sjølvsagt, og videoen kan leggjast inn i OneNote i etterkant. Programmet fungerer offline, og det gjer at det kan brukast i ein prøvesituasjon. Med eit headset kan elevane slik lage gode presentasjonar som skjermvideo, og i nokre tilfelle kan det erstatte andre vurderingar - og læraren har høve til å lage spennande undervisingsvidoear.

Du kan laste progammet ned her.

Her er ein video som demonsterer samdrift mellom OneNote og Community Clips.