fredag 3. desember 2010

Strategi og handling på E-pedagogsamling i Førde


E-pedagoger og IKT-personer har jobbet med strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT(se forrige post), og vi har diskutert frem mulige tiltak i en handlingsplan som skal komme ut av denne samlingen. Vi har jobbet på ulike Etherpad-dokumenter avhengig av region:

http://samskrive.ndla.no/epedsamling2010 : Program og kommentarer
http://samskrive.ndla.no/workshopsogn: Worshop for Sogn
http://samskrive.ndla.no/workshopsunnfjord : Workshop for Sunnfjord
http://samskrive.ndla.no/workshopnordfjord : Workshop for Nordfjord

Samlingen var veldig nyttig, og det kom tydelig frem at skolene stort sett er igang med ulike tiltak som har med pedaogisk bruk av IKT, men at det mangler formalisering og systematisering av tiltakene. Skolene har stort sett tatt tak i like ting, f.eks. kursing av lærere i verktøy, eller kartlegging av behov hos lærere.

Vi diskuterte blant annet bruk av skolearena og Fronter for registrering av vurdering. Vi diskuterte e-pedagogenes rolle, og hvilke tiltak det er haster mest med å få satt i system på skolene.Mange skoler er igang med å revidere utviklingsplaner for skolen, og slik vil det være nyttig å legge inn arbeidet med en handlingsplan for pedagogisk bruk av IKT inn i arbeidet med utviklingsplanen. Luster VGS har allerede sin handlingsplan klar, den er å finne her. Sett bort ifra at ikke kostnadsoverslag er med, er dette godt strukturert og oversiktelig løsning på en handlingsplan, syns jeg:
https://acrobat.com/app.html#d=5LOADXvUA9Lgojf6ntmFMw

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar