onsdag 23. mars 2011

Læringsbloggen - eleven som fagperson
" Blogg er både et sosialt medie og en sammensatt tekst. Kombinasjonen gjør den til en utmerket sjanger å ta i bruk i skolen. Brukt som middel for tilegnelse av fagkunnskap, skaper den et rom der elevenes presentasjon av fagstoff blir møtt med diskusjon og dialog."

I en artikkel for magasinet Tilt på www.mediepedagogene.no skriver jeg om erfaringene mine med å bruke blogg-verktøyet i undervisningen. Fokuset er på hvordan elevene skal få erfaring med å uttrykke seg som fagpersoner på nett, og på den måten nyansere nettstemmen de allerede (de fleste av dem) har gjennom Facebook.

Du kan lese hele artikkelen her, dersom du er interessert i å bruke blogg i egen undervisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar