mandag 4. juli 2011

Eksamensforberedelse med Facebook

Bruk av sosiale medier i opplæringen har vært et viktig fokus dette året som digital innovatør. Sammen med Jan-Arve Overland ved Kongsberg vgs, har vi prøvd å legge grunnlag gjennom skoleåret til en felles eksamensforberedelse i faget Medie- og informasjonskunnskap2 for avgangselevene. Gjennom skoleåret har vi brukt blogg, facebook, etherpad og andre sosiale tjenester i ulik grad, samt fokusert på sosiale medier som emnet i faget. I fjor vår (2010) delte våre elever en etherpad og et felles google-dokument, og med vår veiledning tolket de eksamenstema og samlet relevante og nyttige lenker og ressurer for bruk under eksamen.

Sett i ettertid, famlet vi oss litt frem med hensyn til hvordan vi la de sosiale verktøyene/mediene til rette for elevene den første gangen. Vi organiserte dokumentene så best vi kunne, og fikk en noenlunde oversikt over hvordan vi kunne veilede elevene våre, men i år fikk vi en helt annen sving over det hele.


http://www.facebook.com/home.php?sk=group_103721136385094&ap=1

I år valgte vi å opprette en Facebook-gruppe og til forskjell fra i fjor, fikk elevene en helt annen drivkraft i arbeidet. De er kjent med tjenesten fra fritiden, men vi hadde også brukt Facebook såpass mye i skolesammenheng i løpet av året at de hadde erfaring med å bruke tjenesten til læringsformål. Vi opprettet også en Etherpad der vi redigerte og samlet sentrale kilder, - og her brukte vi lærere mye mer tid på organisering, kildebeskrivelser og kildekritikk enn i fjor.

Hva fikk vi ut av årets erfaring?
1. Tydeligere rollefordeling: Elevene samlet kilder og la ut på Facebook-gruppa. Lærere samlet, organiserte og kommenterte kilder på Etherpaden. Her uttrykte elevene spesielt positivt hvor nyttig og trygt det var å vite at lærerne hadde vært gjennom kildene.
2. Mer fokusert bruk av de ulike sosiale mediene.
3. Utvidet bruk av Facebook-tjenesten. Dokumentfunksjonen ble brukt til generelle støtteinformasjon, som disposisjon av oppgave, oppskrift for lagring av kilder på PC til bruk i eksamen, oppskrift på kildehenvising og mer.
4. Tilsammen hadde vi rundt 50 elever, men på det meste var det 250(!!) medlemmer i gruppa. Tre-fire lærere var aktivt med i oppfølgingen av elevene, og en bibliotekar var innom med råd. Vi ble mildt sagt overrasket over medlemsmassen og intensiteten i deltakgelsen på Facebook-gruppa. Frem til sent på kvelden før eksamen var det tilnærmet fritt for useriøse og irrelevante spørsmål og kommentarer.
5. Etherpaden (samskrivedokumentet) har kun plass til 32 brukere. Det var interessant å merke seg at hovednotatet ble klonet til flere, og de falt på et vis utenfor lærernes veiledningssone. I de klonede samskrive-dokumentene (mest trolig etablert av elever) ble det mye fjas i chat-feltet.
6. Elevene som var med i gruppa og brukte samskrivingsdokumentet aktivt til å finne og lagre kilder til bruk i eksamen, må ha hatt et kjempefortrinn mht til tolkning av tema og å løse eksamensoppgaven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar