onsdag 12. oktober 2011

Sosiale medier i lokalgitt eksamen

Lokalgitte eksamener, muntlig eller praktisk-muntlig gir muligheter til å motiverer elever på deres premisser. I medie- og informasjonskunnskap i vår, løste flere av elevene ved Sogndal VGS muntlig-praktisk eksamen med sosiale medier. Med motivasjon følger ytelse og læring.

Dagens unge er premissleverandører for utvikling og bruk av sosiale medier. Disse er medieuttrykk ungdom er hjemme i. Gjennom å fokusere på faglig bruk av sosiale medier gjennom skoleåret, får de verktøy som motiverer til kunnskaps-formidling og læring, og potensiale kommer gjerne tilsynet i ytelsen til en slutteksamen.Medie- og informasjonskunnskapsfaget på studieretningsfag har en muntlig-praktisk eksamen på slutten av vg3. Elevene skal lage et produkt som de presenterer muntlig. Dette er en lokalgitt eksamen, og løsningen variere litt fra fylke til fylket. I Sogn og Fjordane Fylkeskommune får elevene 48 timer til produksjon av medieprodukt og forberedelse av den muntlige presentasjonen.


Våren 2011 dreide oppgaven seg om informasjonskløfter. To elevproduksjoner merket seg særlig ut. Det ene er en læringsressurs om informasjonskløfter og medieideologier i Kongo, Burma og Norge. I læreboka er informasjonskløfter omtalt, men ikke eksemplifisert. Slik fyller læringsressursen et behov i faget. Adressen er følgende: http://infoklofter.blogspot.com/. Ressursen er lagt inn i NDLArena.

Den andre produksjonen er artikkelen Informasjonskløfter  for nynorske Wikipedia. Eleven hadde vært interessert i tema over lenger tid på tvers av fag og så mangler ved Wikipedia-artikkelen på bokmål. Som nynorskspråklig elev valgte hun å skrive artikkelen på nynorsk med støtte i andre fag som samfunnsfag og politikk.

Disse to elevene, og de andre i gruppa som valgte å ta i bruk sosiale medier i forbindelse med eksamen, viser forsåelse både for sosiale medier og hvordan faglig innhold kan tilrettelegges for videre bruk på nett. Dette viser potensiale som ligger i å bruke sosiale medier som læringsressurs overfor elevgruppa som er vokst opp med IKT og sosiale medier som del av sin hverdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar