mandag 12. mars 2012

Gå på museum frå sofakroken (eller skulebenken)

No kan du vitje heile 87 museum og utforske 6 utstillingar og over ein million ulike objekt direkte frå sofakroken. Alt dette finn du på www.digitalmuseum.no, og det er sjølvsagt heilt gratis. Dersom du registrerer deg vil du i tillegg kunne dele kunnskap med andre, vurdere objekt og skrive kommentarar. Du kan også samle objekt i eigne mapper. Eg har prøvd ut tenesta ved å søkje på «jølster» og fikk ut heile 32 sider med ulike bilete relatert til historie, kunst og handtverk frå Jølster. Du finn også tilsvarande teneste i Sverige på www.digitalmuseum.se

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar