mandag 12. mars 2012

Matematikk – Nyhende frå Cappelendamm og GeoGebra


For nokre veker sidan arrangerte Cappelendamm fagseminar for oss matematikarar. Dei hadde
sett i hop eit flott program med ei imponerande rekkje av forelesarar. Det er
ikkje kvardagskost å få møte ressursar som Markus Hohenwarter
(Geogebra-gründer), Thommas Norddal, Tore Oldervoll og Sigbjørn Hals i løpet av
ein og ein halv dag i Oslo.

Seminaret starta med ein liten repetisjon av korleis vi kan nytte gratisprogrammet MS
Matemathics 4.0 til å utføre utrekningar som lett kan setjast inn i Word. Dette
vil kunne vere tidsparande i samband med del 2 på matematikkeksamen. Vi fikk
også demonstrert ein ny (gratis) dansk reknemotor som heiter WordMat.
Reknemotoren kan integrerast i både Word og Geogebra og ser «skremmande»
effektiv ut. Eg har ikkje fått testa ut WordMat sjølv, men du finn meir
informasjon her: http://www.eduap.com/WordMat/ og ein liten demo her.

Sinusforfattar Tore Oldervoll heldt ei tordentale om korleis Udir tolka læreplanar og
kompetansemål i samband med vårens eksamen i R1. I følgje Oldervoll så vurderer
Udir dagens matematikklærarar til å vere så kompetente at dei tolkar
kompetansemåla som langt breiare enn det dagens lærebøkjer dekkjer. Eg har
sendt ut ppt-presentasjonen frå Oldervoll til lærarar i matematikknettverket, men
du vil også finne ei lenkje til alle presentasjonane frå seminaret i slutten av
dette innlegget.

Pedagogikkprofessor Thommas Norddal nytta forskninga til Hattie til å fortelje oss om kva som har målbar positiv effekt på læring. For meg var det overraskande å høyre at det å
ha variasjon i undervisninga ikkje har synleg positiv effekt på læringsresultat. Gode og trygge relasjonar mellom lærar og elev er i følgje Norddal ein svært viktig faktor.

Geogebragründer Markus Hohenwarter hadde tatt turen til Oslo for å fortelje oss litt om
bakgrunnen for Gegogebra og kva vi kan vente av nyhende framover. Det var
fasinerande å høyre at Markus hadde laga GeoGebraprogrammet i samband med
masteroppgåva si i matematikk. Når han var ferdig med utdanninga ville han
søkje seg lærarjobb, men det var ingen som kunne tilby han arbeid fordi det var
overkapasitet av lærarar i Austerrike. Heldigvis fikk Markus litt seinare eit
stipend for å arbeide vidare med GeoGebra. I dag er GeoGebra brukt av
millionvis av elevar over heile verden, og Markus har t.d 200 personar som
arbeider med oversetjing av programmet til ulike språk rundt om i verden.

Før skulestart hausten 2012 vil vi få ny versjon av GeoGebra, versjon 4.2. Denne
versjonen vil innehalde eige CAS-verktøy. I framtida vil vi også få Geogebra
5.0 som vil innehalde 3D-funksjonalitet. Vi vart også informerte om at det er
ei eiga nettside for norske brukarar som du finn på www.geogebra.no

Sigbjørn Hals avrunda seminaret med stille spørsmålet om elevane våre verkeleg lærer
matematikk i matematikktimane. Sigbjørn meiner vi har mykje å gå på når det
gjeld å arbeide med problemløysing i faget. Å løyse lange algebraiske uttrykk
over fleire linjer i kladdeboka meiner Sigbjørn kan vere demotiverande for
elevane.

Alltid hyggelige og smilande Anne Gry Sandvoll informerte oss om at vi ville finne
presentasjonane frå seminaret på følgjande lenkje: Vi vil også få nye passord til lærarsidene til Sinus ved å registrere oss på http://www.cdu.no/.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar