fredag 14. desember 2012

Microsoft learning suite - nyttig verktøykasse

Microsoft har samla ein del verktøy i det som dei kallar for "Microsoft learning suite". Her er ymse program som er gratis og tilpassa for lærarar. Du treng ikkje å installere alle, men kan velje dei programma som er mest interessante for deg.

Her kan du laste programma ned.

Pakken inneheld ei rekkje program, og er delt inn fire kategoriar: skape, samarbeid, forsking og undervising.
Moviemaker er ein gamal kjenning for mange. Her kan du lage filmarsnuttar. AutoCollage lagar fine kollasjar raskt, Kodu lagar spel til undervising, Mathematics 4.0 er ein avansert kalkulator og "Worldwide Telescope" lar deg sjå verdsrommet frå alle vinklar og"Interactive classroom" koplar PowerPoint og OneNote.

Eg legg ved ein demonstrasjon frå Microsoft. Den ser på koplinga mellom Partners in learning og Microsoft learning suite. Hugs på at det er ein reklame frå Microsoft, men du ser likevel nokre mulegheiter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar