fredag 14. desember 2012

Skjermopptak + OneNote = munnlege presentasjonar?

OneNote er eit godt arbeidsverktøy for både elevar og lærarar, men vi har sakna ein enkel måte å lage undervisingsvideoar i programmet. Dette problemet er ikkje løyst (trur eg), men Community Clips gjer det enklare.

Programmet er lite, og funksjonaliteten er enkel: Du kan ta opp skjermvideoar frå eit program eller eit valt område. Du tek opp muserørsler og innlesing, sjølvsagt, og videoen kan leggjast inn i OneNote i etterkant. Programmet fungerer offline, og det gjer at det kan brukast i ein prøvesituasjon. Med eit headset kan elevane slik lage gode presentasjonar som skjermvideo, og i nokre tilfelle kan det erstatte andre vurderingar - og læraren har høve til å lage spennande undervisingsvidoear.

Du kan laste progammet ned her.

Her er ein video som demonsterer samdrift mellom OneNote og Community Clips.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar