onsdag 1. februar 2012

Nysatsing på digital innovasjon

Dei digitale innovatørane var ikkje heilt døde. Dei har berre lege i dvale ei stund. Rett nok ikkje i si originale form, og om ikkje i ei ny og betre utgåve, så har i alle fall fire pedagogar fått i oppgåve å føre den digitale innovasjonen vidare. Fire pedagogar som gler seg til å ta fatt på oppgåva, og eg har fått ansvar for å leie arbeidet.

Kjært barn har som kjent mange namn. Men den nye satsinga er førebels namnlaus. Arbeidstittelen er «Nettverk for IKT», men vi kjem nok opp med noko meir fancy på sikt. Det som derimot er bestemt, er at medlemmane vert Vibeke Rinde frå Årdal vgs, Kari Elisabeth Aasebø frå Firda vgs, Terje Torsheim frå Hafstad vgs og underteikna, som altså er Tor Egil
Furevikstrand frå Dale vgs. Kari Elisabeth og Terje er kontinuitetsberarar frå dei digitale innovatørane, medan Vibeke og eg er rekruttert i kraft av å vere e-pedagogar.

Nettverket har kome i stand etter initiativ frå Sture Førre. Sjølv om eg skal leie denne gruppa, skal strukturen vere flat. Vi har fått tildelt midlar til å prøve ut digitale nyvinningar og ny programvare, reise på seminar for å halde oss oppdaterte og formidle røynsler og synspunkt via denne bloggen. I tillegg vil vi vere aktive på Impulskonferansen. Ambisjonen er å vere eit slags bindeledd mellom e-pedagogane og opplæringsavdelinga. Og berre så det er sagt: Vi er mottakelege for innspel. Har du tips? Er det noko du vil prøve ut, kan det vere at vi kan hjelpe til, anten økonomisk eller med gode råd.

Men vegen vert som kjent til medan ein går. Og i fyrste omgang går vegen til Sandefjord. Terje og Tor Egil skal på konferanse om nettbrett. Vi lovar å melde tilbake nokså breitt om alt som har med brett å gjere.

Best hels
Tor Egil

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar