onsdag 1. februar 2012

Tankar etter BETT

«London calling» heiter det. «You BETT», er det freistande å svare. Og BETT er stort. For stort? Muleg det, men uansett ei uomtvisteleg kjelde til inspirasjon. Og hovudinntrykket er at «smartboards» er in. Det finst tallause leverandørar av slike digitale tavler. På BETT såg eg minst ei digital tavle på kvar stand. Og på skulen «City of Westminster College» hadde dei ikkje
mindre enn 108 tavler. Slå den!


Og vil du ikkje investere i «smartboards», finst det andre smarte løysingar. Med eBeam kan du gjere eit whiteboard om til eit smartboard på ein grei og enkel måte. (Eg merkar raskt at vi treng nokre gode, norske avløysarord for desse moderne tavlene.) Og har du lyst å bruke ein vegg som ei stor tavle, kan du sparkle og måle veggen med maling frå Muraspec. Kombinert med eBeam, så
har du brått ein digital vegg. Mulegheitene er mange; det er opp til deg å utnytte dei. Viss du vil, då.

Sjølv er eg usikker. Vibeke Rinde og mange i Sogn er ikkje det. Dei satsar på smarte tavler (elendig ord). Det er spennande, men satsinga krev at lærarane legg om undervisninga si. For sjølv om tavlene er aldri så smarte, så står du framleis med ryggen til elevane og føreles. Og det i seg sjølv er ikkje eit framsteg. Men når det er sagt; eg er ikkje i tvil om at Vibeke vil vise gode døme på bruk av smartboard her i bloggen. Garantert.


Viss eg hadde jobba i grunnskulen, ville ikkje eg ha vore i tvil. Der har eg tru på aktive, tavlekrotande elevar som kan peike på aldri så mange byar i Belgia. I vidaregåande skule hallar eg derimot meir mot podiet: Ein tablet-pc med Windows 8, kopling til videokanon, eit podium, og vips, så har du eit spennande supplement til føredraget – ikkje det at vi skal førelese heile tida, men av og til er det naturleg. Og med ein digital penn kan du i tillegg gjere notatar som du raskt kan lagre i Fronter.

Dette vil eg teste ut. Eg såg i London at Samsung kom med ein alt-i-eitt-pc som kunne fungere som eit brett. Det same gjer Lenovo no. Spennande saker. Ikkje berre for podiet, men òg for skrivepulten. Som norsklærar saknar eg eit stort brett som eg kan jobbe med elevtekstar på. Dei kjem no. Eg og Terje kjem til å teste ut denne teknologien i tida framover, men fyrst må vi få
tak i duppedingsane. Vi gler oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar