mandag 5. november 2012

Brettboka i ny utgåve

Brettboka er ein app som formidlar lærebøker frå forlaga. Førebels er han berre tilgjengeleg til iPad, men utviklarane lovar at han snart skal vere klar for Android og Windows 8.

Det nye grensesnittet til appen gjer det enkelt å gjere annoteringar undervegs. Du kan blant anna streke under, notere og gule ut. Desse endringane vert lagra automatisk.

Det verkar som forlaga - i fråvær av ein nasjonal portal - brukar Brettboka. Difor er det viktig at Brettboka vert tilgjengeleg på alle plattformar til skulestart.

Du kan lese meir om Brettboka her: http://www.brettboka.no/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar