mandag 5. november 2012

Spennande Smart School

Samsung har starta skulesatsinga si, og tidlegare i år lanserte det koreanske selskapet eit nytt, moderne klasserom. Dei kallar konseptet for Smart School. Her er tavla erstatta med ein flatskjerm, og i kvar pult er det montert ein Galaxy Note 10.1.

Og det ser smart ut; i alle fall viss du er lærar eller elev i grunnskulen. Nokon av det beste med prosjektet er det fokuset som Samsung har på pennen. Elevane har kvar sin digitale penn, og det gjer det enkelt og praktisk å manøvrere på brettet. Lærarane har frå kateteret full oversikt over alle bretta til elevane, og han kan hente opp eit skjermbilete frå ein elev og syne dei andre elvane det på den store flatskjermen. Det gjev pedaogiske vinstar som kontroll, men det vert òg enklare å syne fram gode elevprodukt.

I tillegg fungerer Smart School som eit lite LMS. Lærarane kan på førehand leggje inn innhald i øktene og elevane må klikke seg inn i rett økt på brettet sitt. Dermed får ein distriubuert fagstoffet på same tid som ein tek fråvær. Det er truleg ein god oppstart til ein time.

Les meir om Smart School her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar