tirsdag 24. mai 2011

Artikkel #2 om blogg i undervisningen


I en tidligere [tilt]-artikkel skrev jeg om utbyttet elever har av å skrive blogger. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du som lærer kan planlegge og organisere arbeidet med blogger i opplæringen.
I artikkel #2 får du tips til hvilke tekniske funksjoner i bloggverktøyet blogger.com som er mest relevant for deg å kjenne til som lærer, særlig med tanke på gruppehåndtering, organisering av fagopplæring og hensyn til personvern.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar