torsdag 19. mai 2011

NKUL 2011 i Trondheim

NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, er ein årleg konferanse i Trondheim. Dette er ein av dei verkeleg store konferansane som set fokus på bruk av IKT i skulen. I år fekk til saman 860 deltakarar, i løpet av tre dagar på Gløshaugen på NTNU, velje mellom eit breitt spekter av plenumsføredrag, sesjonar, verkstadar og utstillarseminar.

Dei digitale innovatørane og fleire av e-pedagogane frå Sogn og Fjordane reiste nordover til Trondheim første veka i mai, for fagleg påfyll og inspirasjon. På heimesida til NKUL kan ein gå inn og lese meir om konferansen. Fleire foredrag og presentasjonar vart filma, og det er også lagt ut ressursar til dei fleste sesjonane. Her kan ein mellom anna sjå Jørund Høie Skaug snakke om Klasseromsledelse med IKT eller Kjetil Idås sin presentasjon om lesing på nett. Plenumsføredraga ligg også tilgjengeleg på nett. Dette var: 
  • Tilstedeværelse og teknologi v/Håkon Fyhn    
  • En fold eller mangfold v/Øystein Johannessen    
  • Who is the teacher? v/Sugata Mitra

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar