onsdag 15. februar 2012

Vindauge mot framtida – eller Windows om du vil

Heime frå nettbrettsamling i Sandefjord. Artig seminar, sjølv om dyrkinga av iPad og Jobs bok
til tider fekk religiøse overtonar. Men spøk til side. Er nettbrettet framtida i norsk skule? Det trur eg, men eg er meir usikker på om det er iPad som vert skuleverktyet. Eg hallar meir mot nettbrett med Windows 8.

For no etablerer Microsoft seg på brett – eller «slate» – som dei vel å kalle det. Det har vore brett som køyrer Windows 7 i sal ei stund, men utviklinga skyt fyrst fart når bretta byrjar køyre Windows 8, eller Metro om du heller vil. Windows Metro er eit nytt grensesnitt som er tilpassa
nettbrett og touch. I staden for ikon er Metro sett saman av fliser som du kan navigere via. I tillegg kjem Office-pakken i ny utgåve, også denne er tilpassa touch. I sum gjer dette til at du kan bruke klassiske Windows-program på brettmediet. Spennande. For utviklinga går mot touch.

Men heldigvis vil ikkje Microsoft låse produkta sine til ein plattform; dei vil at programma skal verke uavhengige av kva duppedings du brukar. Denne tanken er spennande. Det er forbrukaren som tek styringa, og slik nærmar vi oss eit spennande felt: «Bring your own device». Tenk deg at elevar kan velje kva verkty dei vil ta med seg på skulen: smarttelefon, nettbrett eller pc? Same kva dei vel, skal dei få tilgang til dei programma som dei treng via server – eller html 5 om du vil. Spennande ordning - i alle fall som supplement.

Men Microsoft er òg oppteken av drift. Duppedingsane skal kunne driftast og kontrollerast. Det vil gjere det lettare å bruke dei i vurderingssituasjonar, og ein kan styre kva dei skal innehalde. Men når det er sagt, kjem eit gamalt spørsmål til orde: Eleveigde eller fylkeseigde brett? Eller gjere som Ole Brumm aldri gjorde; å seie «ja takk, begge delar»? Eg kunne tenkt meg Windows-brett til alle elevar og «bring your own device» som supplement. Dobbelt spennande.

Dessutan er skya over oss. Alt kan lagrast i skya no. Og alle program kan hentast frå skya. Denne tenesta heitte før «live@edu», og alle elevane i fylkeskommunen har tilgang her. No skiftar tenesta namn til «Office365 for education». Skytenester er komne for å bli. Dei òg.

Heilt til slutt: Touch-teknologien går fort, og det er muleg å lage store touchskjermar. Desse er i liten grad masseprodusert, men eit spennande unnatak er «Surface 2». Det er ein pc som er forma som eit bord. Tenk deg at heile kateteret skal blir ei stor digital flate. Det må vere lov å kalle ein digital revolusjon.

1 kommentar:

  1. Bra dei digitale innovatørane er igang igjen:) gir nyttig kunnskap til oss andre.

    SvarSlett