fredag 28. juni 2013

Datamus med innebygd scanner


Dette produktet frå LG tykkjer eg er ei smart og nyttig oppfinning. Det ser ut som ei vanleg datamus, men det kan også nyttast til å scanne både tekst og bilete. Når vi scannar tekst, kan vi lime denne direkte inn i Word. Teksten kan deretter redigerast på vanleg måte. Nedanfor har eg laga ein svært kort og enkel video som viser korleis vi brukar scannermusa. Produktet kostar ca 1000 kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar