fredag 28. juni 2013

Felles skylagring til alle elevane

Allereie frå hausten av vil elevane våre få tilgang til å lagre dokumenta sine i Skydrive. Dette har dei jo i utgangspuntet hatt høve til lenge, men det nye er no at fylkeskommunen inngår ein avtale med Norsk Datasenter (NDS) om ei løysing med feidepålogging til Skydrive Pro. Dette forenklar mykje. Elevane treng då berre å logge seg på pc-en ein gang, og slepp å hugse fleire ulike passord. Det vil også verte mykje enklare for lærarar og elevar å dele dokument og t.d OneNote-notatbøker. Eg har vore i Moss og sett på løysinga som NDS har utvikla. Dei har svært mykje spennande på gang og eg ser fram til å teste ut denne løysinga. De kan lese meir om NDS si løysing ved å trykkje her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar