fredag 28. juni 2013

No kan vi endeleg "komme inn" i datamaskina.


"Eg kjem ikkje inn på pc-en" har vel dei fleiste av oss ropt ut ein og annan gang. Ein norsklærar vil då ofte korrigere oss og spørje "skal du verkeleg inn i maskina?". Tja, svarar vel vi og tenkjer inni oss at han skjønte nok kva vi meinte. Med det nye kameraet frå Microsoft som heiter Kinect for Windows kan vi no" komme inn i pc-en". Kameraet er sensorstyrt, og fjernar bakgrunnen i rommet der du står. Det ser ut som du då står inne i den programvaren du nyttar. Dette kan blant anna nyttast til å lage undervisningsvideoar der du får med kroppsspråket til læraren. Kroppsspråk er viktig i kommunikasjon, og kan vere med på å live opp dei tradisjonelle undervisningsvideoane.

Kameraet (som minner oss litt om romvesenet ET) har også sensorar som registrerer rørsle. Vi kan nytte det til å fjernstyre diverse programvare. Eit lite vink fram eller tilbake kan t.d skifte lysbilte i ein PowerPoint-presentasjon. I videoen nedanfor er kameraet nytta i kombinasjon med programvaren Personifyinc. Denne programvaren kostar ca 1000 kr pr år, og sjølve kamereaet kostar ca 1 500 kr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar