tirsdag 21. juni 2011

Automatisk varsling når namnet ditt vert publisert på Internett

Google har lansert ei gratisteneste som gjev deg melding når namnet ditt vert publisert på Internett. Du kan konfigurere tenesta slik at du får melding når namnet ditt, på barna dine eller på arbeidsplassen vert nemnt. Eg har nettopp tatt i bruk denne tenesta, og har førebels ikkje motteke noko varsel, men dersom dette fungerer etter intensjonen er det ei nyttig teneste. Dersom vi som foreldre/lærarar brukar denne tenesta aktivt, kan vi kanskje vere med på å redusere/fjerne digital mobbing eller uheldig omtale av elevar, kollegaer eller arbeidsplassen vår.

Les meir om tenesta "Me on the web" her.

(Google har også eit tilsvarande produkt som heiter "Google Alerts")

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar