mandag 20. juni 2011

Rettleiingshefte om foreldrepålogging

Senter for IKT i utdanningen har laga ein rettleiar med forslag til ”beste praksis” når det gjeld kva informasjon føresette skal/bør få tilgang til når dei loggar seg på skulen sine digitale læringsplattformer. Heftet kan lastast ned her.
I vårt fylke er m.a Firda vgs i gang med å teste ut foreldrepålogging i Skolearena, og vi andre lyt nok førebu oss på å gå i gang med dette neste skuleår (2011/2012). I rettleiaren får vi kjennskap til relevant lovverk og nyttige tips til utfordringar som må drøftast før ein sender ut brukarnamn og passord til foreldra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar