torsdag 9. juni 2011

NKUL 2011: Smarte bøker frå Gyldendal...

Gyldendal presenterte si digitale læreboksatsing på NKUL 2011.
Smartbok ei interaktiv online utgåve av læreboka. Denne finst i tre utgåver: 
  • Smartbok Basis: her kan ein zoome, søke, lagre eigne notatar, markere teksten og lage bokmerker.
  • Smartbok Synk: i tillegg til funkjsonane i Smartbok Basis finn ein her innlest tekst som er synkronisert med skrifta i boka.
  • Smartbok Pluss: omfattar alle funksjonane i Smartbok Synk i tillegg til videoar, animasjonar og interaktive oppgåver.
For vidaregåande skule ligg det foreløpig ute bøker i naturfag YF og geografi. Gyldendal tilbyr lærarar å prøve desse lærebøkene gratis med klassene i skuleåret 2011/2012. Tilgang kan bestillast ved å gå inn på det aktuelle læreverket frå denne nettsida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar