torsdag 9. juni 2011

NKUL 2011: Sosiale medier i klasserommet

Kan vi utnytte elevane sin bruk av sosiale medie i undervisninga? Liv Marie Schou frå St. Hallvard vidaregåande skule i Lier fortalde om sin bruk av Facebook i sidemålsundervisninga (nynorsk). Stikkord frå hennar presentasjon er auka skriveglede, tovegskommunikasjon og aktualitet. Det handlar også om å vere bevisst kven ein skriv for, og å fokusere på positive tilbakemeldingar.

Ho fortalde om sine tankar om det å nytte ei Facebookside som er open for alle i forhold til det å ha ei lukka gruppe internt i klassa. Norsksida til 3STE på Facebook ligg tilgjengeleg for alle, medan i 1. klasse har ho nytta ei lukka gruppe.

Les sjølv om hennar erfaringar i innlegget Facebook i timen i Aftenposten. Prosjektet har blitt omtalt i VG i artikelen Bruker Facebook i undervisningen, og ho har vore på Førkveld 30.03.11.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar