mandag 20. juni 2011

Gratis antivirusprogram frå Microsoft

Det er etterkvart blitt vanleg at ein familie har fleire pc-ar i heimen, i alle fall er det slik hos oss. Det er sjølvsagt far i huset som må ordne opp når desse ikkje fungerer, og ein føler seg ofte som ein lokal ikt-administrator i heimen. Ei vanleg utfordring er å finne eit godt antivirusprogram som kan nyttast etter at prøveperioden på det førehandsinstallerte programmet er gått ut. Eg har tidlegare nytta program frå avast.com til dette, og har stort sett gode erfaringar med desse.

Dei siste månadane har eg testa ut den norske versjonen av Microsoft sin antiviruspakke. Programmet heiter Microsoft Security Essentials, er gratis og kan lastast ned frå Microsoft sine nettsider. Programpakken beskyttar mot virus, spionprogram og anna skadeleg programvare og har fungert heilt supert på "mine" fem heimepc-ar.

Du kan også laste ned programmet via nettsida til vår eigen fylkeskommune, då dette inngår i den programpakken som høyrer til elevpc-ordninga. (Du vil då truleg få laste ned den engelske versjonen). Lukke til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar